2012年2月2日星期四
換葡萄牙護照


(更新:葡國領事館終於在2013年3月設中文網頁,並在2015年提供網上預約服務)

和很多人一樣,使館人員對我黑面了﹗口中用葡文唸唸有詞,大概是為甚麼常常有人犯這些低級錯誤,要她處理。
今次原因是:我的葡國認別證影印有問題,以及我沒有向她出示葡文地址(好笑的是,我有英文地址,卻不知原來也可以,要勞煩她幫我查)。
其實去換護照前,我是有先上網搜尋要帶甚麼,可惜21世紀了,葡國領事館還沒有自己網站。好吧,或者你認為這也算可以接受吧,外交部有網站不就行了嗎?問題是在Portal das Comunidades Portuguesas的駐澳門使館的網頁真的是只有幾頁,只有聯絡方法及簡介,沒有辦證注意事項,而且只有葡文!
結果我只能google到一些討論區舊資料,不準確,例如沒有寫要葡文地址、寫要帶照片卻根本已經不用了。
因為沒有中文網站,沒有網上預約,沒有在網上寫清楚要帶那些東西,讓我們感到不便,也加重員工工作量;結果有錯有漏,員工不停回答重覆的問題,感到不耐煩,態度於是變差,向我們發泄,讓我們更加不滿,覺得葡國使館很差,甚至認識一些人為了不用看他們面色,任由證件過期而不去處理。
對了,辦證件是要收費的(如護照要75歐元!),可以為歐豬之一的葡國政府帶來收入。不更新證件,也減少了政府收入。
這些都是源自溝通問題,沒有一個方便的方法讓我們取得我們需要的資訊,以及讓他們知道我們要預約,如果葡國領事館提供包括網上預約服務的中文網頁即可幫助解決。

葡萄牙駐澳門總領事館有名效率差,辦公時間短(下午4時便關門),辦證排期最少一個月,否則便要一大清早去排隊取籌;等候時間長,例如我籌上寫14時,差不多16時才幫我辦換證手續;員工也要把時間花在回答很多很多重覆的問題(主要都是辦證/結婚/入籍),如果有一個網站已經把這些解答列出,以及預先印好一系列解答小冊子,不單可以增加效率、也可以把員工工作量降低,使館人員不用再因不耐煩對我們黑面,不會再讓我們對領事館留下負面印象。

建議葡萄牙駐澳門總領事館增設提供網上預約服務的中文網頁。

在葡國領事館有中文網頁之前,為了節省大家的時間,附上辦理葡國身份證/認別證/公民證及護照相關手續所需文件資料:
(以下資料整理自我在2012年8月從葡萄牙領使館取得的資料)

換葡國護照所需文件
首次
申請:
 • 有效之公民證(或認別證)正本及影印本。
 • 澳門居民身份證正本及影印本。
 • 如持有領事登記證(俗稱白卡),須出示正本。
 • 葡文或英文地址。
 • 如未滿十八歲:
  • 父母已婚:申請者須由父母其中一方陪同,並帶備雙方之有效認別證正本及影印本。
   (非葡籍人士則應帶備澳門居民身份證或護照正本及影印本)
  • 父母未婚或離婚:申請者須由負責行使親權的一方陪同,帶備法院判決書正本及影印本,行使親權一方之認別證正本及影印本。
   (非葡籍人士則應帶備澳門居民身份證或護照正本及影印本)
更換:
 • 同首次申請 及;
 • 已過期或有效期不超過六個月的舊護照正本及影印本。
遺失或
被竊:
申請者應遞交書面申請,並附有:
 • 遺失或被竊當地之警察局發出之報失聲明書及影印本。
 • 有效之公民證(或認別證)影印本。
 • 澳門居民身份證影印本。
 • 如持有領事登記證(俗稱白卡),請遞交影印本。
附註:公民證(或認別證)和澳門居民身份證影印本應分開用不同A4紙,底面影在同一頁。護照影印本應具持有人身份資料的版頁。

所需時間及價錢:

正常情況下更換葡國護照需要10個工作天,費用約為澳門幣8xx元,加快為5個工作天,費用約為澳門幣13xx元(價格隨匯率浮動,不過近年歐元眨值,實際價格可能更低)。

為方便各位讀者更容易找到所需的內容,我把換公民證(以前叫認號證/身份證)的部分放到另一篇文章「換葡國公民證(以前叫認別證/身份證)」,如有需要,可到這裏。

(因為文章回應已超過200個,新的留言要按最下面「載入更多...」才能看到)

針對大家對葡國國籍的問題,我為大家整理好其中一些問題與答案:

 • 11個葡國國籍的常見問題
 • 332 則留言:

  1. 我的證別證和護照過期了超久
   一定都想辦理
   只是因為你說的種種不便民的情況
   而沒有在搞~
   可以給我一些小tips嗎?

   回覆刪除
   回覆
   1. 要有有效期內認別證,才可以辦葡國護照,所以要先換理認別證,完成後再換護照,不可一次過換領。
    你可以先預約換認別證(或者一大清早去排隊),如果你是在1987-1999年間出生,還可能會要求你辦出世紙改名,這會是我下一篇blog的主題。
    據我觀察所得,如果不想被葡國領事館職員以很差態度回應,不要問他們問題,以及所帶文件不要有錯漏。

    BTW, 我不時在台灣介紹澳門時,都會打開人山人海的攝影生活網誌,我超喜歡你個blog :)

    刪除
   2. 謝謝你喜歡
    因為有時間去台灣
    要上網申請入台證
    總是不太方便
    想說重新辦個葡國護照好了~
    不過一來沒時間
    二來好多東西要準備
    真的很麻煩~

    刪除
  2. 你好! 如果我想更改自己的名字, 手續和費用是要多少的? 另外如果我根本在到期日前不需要使用葡國公民証和護照 我能否先不去換 等到我的証件到期才一次過辦理? 謝謝你的解答 感激不盡!

   回覆刪除
   回覆
   1. 改名我就不清楚,可以打28356660去問問。不過如果你公民證過期,係無法換領葡國護照,只有在公民證有效期內才可以換領葡國護照,所以不可能兩個已過期證件一次過辦理換領。如果短期內用不到葡國護照,或者可以只換領公民證,這樣需要用時就可以立即辦領葡國護照

    刪除
  3. 謝謝你! 葡國領事館的人好像不太友善, 要是改名我怕會很麻煩, 不知道要等多久!

   回覆刪除
   回覆
   1. 對了,我剛想到之前辦葡國免兵役紙時,知道當時因為政權交接,姓和名次序有問題,要改葡國出世紙(詳見這篇 http://blog.livekn.com/2012/02/blog-post_26.html ),當時我付了澳門幣214元,或者可以參考。

    刪除
  4. 我的認別證6月就到期.如果想用網上預約應該點做???聽人講係by email ; 但我之前沒試過,唔知你可以教下我嗎 麻煩你 !

   回覆刪除
   回覆
   1. 葡國領事館並無網上預約網頁,不過可以用email mail@macau.dgaccp.pt
    預約,佢之後會覆你,不過我就比較喜歡用電話28356660預約

    刪除
   2. 如果mail 大綱應該點寫,就咁話要book 換證?
    打電話?可以用廣東話同佢地溝通的嗎????

    刪除
   3. 寫email的話標題係預約換XXX證,如果換認別證,內文要提供認別證號碼;如果換葡國護照,除認別證號碼仲要提供護照號碼,通常可以預約一個月後左右。
    我未試過email預約,所以我比較建議打電話,可以用廣東話,不過對方可能會帶葡國口音。

    刪除
   4. okok 咁我去試下先.....真係麻煩曬你呀toby :)

    刪除
  5. 我想請問已經過期的認別證及護照也是比照同樣方式處理嗎?
   先打電話預約....?

   回覆刪除
   回覆
   1. 是,不過如果兩個證都已經過期,你只可以先換認別證,取得在有效期內的認別證才可以換領葡國護照,不可以兩個證一齊換。

    刪除
   2. 你好, 我小時侯爸爸曾幫我申請了葡萄牙護照, 現在已經過期很久了。所以想續證, 但貌似續證手續非常煩複。閣下可否指點一下我,如何從沒有什麼認辨證,白卡的情況下,重新續證。p.s.我是香港人, 沒有澳門身份證...十分感謝=)

    刪除
   3. 要換領葡國護照,你必須先取得認別證,因為沒有在有效期內的認別證是無法取得葡國護照。
    而要取得葡國認別證,你要先取得葡萄牙中央登記局發出的出世紙(不可以使用澳門特別行政區發出的出世紙代替),所以如果要換護照,你需要:
    1. 到葡國領事館申請出世紙,這部分不需要預約,申請後約三個月可取,你可以順便為你預約換領葡國認別證
    2. 取得葡國出世紙,換領葡國認別證
    3. 取得葡國認別證,換領葡國護照
    4. 取得葡國護照
    過程大概是這樣,香港人的話就把文中澳門身份證的部分換成香港身份證就是了

    刪除
   4. 1)這個要親身去的?
    2)如果沒有錯誤發生, 跟著1-4的步驟大概要到澳門多少遍? 需時又多久呢?
    3)在哪裡可以看到各步驟所需的資料呢? 很怕帶少了一,兩樣資料,這樣會白走一趟
    你的blog真的幫到我很多=),非常感激你

    刪除
  6. 再想問問,我父親是澳門人(有澳門永久身份證)但我小時候沒有取過澳門身份證, 請問我還能因父親的關係而取得澳門永久身份證嗎? p.s.我已經21歲了,感謝回答=)

   回覆刪除
   回覆
   1. 1. 我去年申請葡國出世紙時親身去,依我理解應該要親身去,不過因為我上次是出世紙改名,所需東西心較多。我申請時還要提供澳門身份證影印本,以及澳門特別行政區發出的葡文出世紙。
    2. 如果無錯誤,應該是4次,差不多半年,申請出世紙1次,約三個月後取得出世紙及申請葡國認別證1次,約一個多月後取得葡國認別證及申請葡國護照1次,約一個多月後取回葡國護照1次。領取證件可以找其他人代領,不過要申請時要先留下代取人身份證號碼。
    3. 好問題,葡國駐澳門總領事館沒有中文網頁,所需資枓只有親身去到葡國領事館看,文章中那些所需文件表就是我抄下之後放上來。
    最後澳門身份證問題,我不太熟,不過如果跟據第8/1999號法律「永久性居民在澳門以外所生的中國籍子女」享有澳門居留權,所以如果你出身時爸爸已經有澳門居民身份證,理論上可以申請澳門身份證,而且幾年前我有香港朋友就因爸爸是澳門人取得澳門身份證,派錢港澳一齊收

    刪除
  7. Hello 你好. 我有幾個問題想請教你...
   我係喺澳門出世 (1983年 1 月). 我細個時有本 "Passaporte para Estrangeiros" 有嗰張"啤膠"嘅藍色身份證, 同埋葡文出世紙. 但係我 9 歲去咗美國. 我呢幾年返澳門時聽人講話 1983年 10月前喺澳門出世嘅人氏推定為葡萄牙公民. 我想請教你, 我符唔符合資格再次申請葡萄牙護照? 因為我念住出年返澳門長住/工作. Thank you!!!

   回覆刪除
   回覆
   1. 抱歉,我唔太清楚1983年1月喺澳門出生是否有葡國國籍呢個問題,我係靠過血緣關係取得葡國護照,或者你可以send email去問葡國領事館,不過我覺得或者成功機率不大,因為你本係Passaporte para Estrangeiros,簡稱CI,係Passport for Foreigners,即係話你當時無葡國國藉,或者唔符合資格申請葡國護照

    刪除
  8. 你好,我想問下你如果我從未申請過有關證件,咁我可唔可以去申請葡國出世紙?係唔係只需要係佢辨公時間去申請就得?要帶D咩去同有冇年齡限制架?

   回覆刪除
  9. 您好, 我想問除了認別證, 護照, 還有一張白色的證是什麼.. 三張都快過期了, 看完上面知道要先換認別證, 後護照, 但是白色的證有關係嗎? 需要更換嗎?

   回覆刪除
   回覆
   1. 那張俗稱白卡,是領事登記證,基本上已經無用,不用更換,也不會再幫你續期。不過如果你要換護照或者認別證時可以出示給他們,雖然不出示也不會問題(我換葡國護照時就沒有出示了)

    刪除
  10. 你好 有幾條問題想問的
   1,我的護照會在2013年一月尾到期 請問現在可以申請更新嗎?
   2,更新護照是否不需要 葡萄牙中央登記局或有關紀錄所在之登記局發出之有效出生登記 嗎?如果要的話,
   收費大概是多少錢?
   謝謝

   回覆刪除
   回覆
   1. 葡國領事館只接受到期前六個月內護照續期,而預約也不會超過六個月,所以現在無法更新。
    而更換葡國護照並不需要葡國發出的出生登記(俗稱出世紙),所以你可以不用去申請

    刪除
  11. 我想問護照有無得加快~要幾多個工作天~幾錢?

   回覆刪除
   回覆
   1. 葡國領事館答覆我了,正常情況下換護照為10個工作天,費用為澳門幣8xx元,加快為5個工作天,費用為澳門幣13xx元

    刪除
  12. thanks a lot for ur information,
   they r realy useful, seriously=)

   回覆刪除
  13. dear Toby,請問換葡認別證(已成功送件),要等幾個工作天,家中才會收到「領證通知書」呢?謝您善心回答(心裡急!)

   回覆刪除
   回覆
   1. 抱歉,你的留言被系統當成是垃圾留言,現在才看到,葡國認別證的領證通知大約要一個月才收到,希望你看到這個回應的時候,已經取得你的身認別證吧 :)

    刪除
  14. HI,你好呀,想問現在還要一清早去排即日籌嗎?你是之前預約還是清早排隊呢?大約幾點排呢?

   回覆刪除
   回覆
   1. 葡國領事館還有即日籌,每日20個,不過現在暑假,人可能會比較多,你有可能要在開門之前便去排,我還是比較建議預約,我早兩天預約了換認別證,現在排到8月10日左右

    刪除
  15. 不好意思,我想問下如果我想改婚姻狀況,有什麼手續辦理? 我和我太太的認別證及護照都已過期。 謝謝

   回覆刪除
   回覆
   1. 還是未結婚的90後,結婚這方面我不熟,抱歉幫不了你

    刪除
  16. 你好~~
   我想問在本人認別證和白卡完全冇過期ge情況下,更換護照真係只需要十個工作天?因為領事館工作效率較...所以我想確認清楚~麻煩了~~

   回覆刪除
   回覆
   1. 佢地聲稱係十個工作天,不過我上次實際拎到護照,已經係兩個多星期後的事

    刪除
  17. 你好 我想知道 如果只想換認別証 (已過期N年)
   應要準備什麼文件
   (我有一張 cedula militar 這是否所謂的兵役紙?)

   回覆刪除
   回覆
   1. 如果認別證還在,可以看上面更換認別證部分;否則要先報警報失,然後再換。
    CEDULA MILITAR則只要確定上面的Dia da Defesa Nacional為「Dispensado」(豁免)即可

    刪除
  18. 你好. 我想請問下如果我咩都冇,只係回歸前出生. 咁係咪要先去公共行政大樓申請出生紙.再去申請葡國出世紙.咁就可以再申請認別證同護照?咁用葡國護照仲洗唔洗每次出入台灣都要加簽? 謝謝:)

   回覆刪除
   回覆
   1. 除非你係1981年前在澳門出生,又或者父親或母親在你出生時有葡國國籍,否則係唔可以用係澳門出生理由取得葡國國籍,也無法取得葡國護照。
    用葡國護照佢會要求你寫一份聲明書,聲明自己係澳門僑生,以澳門僑生身份在台,而非葡國人身份,所以一樣要每次加簽

    刪除
  19. Hi, toby, 多謝你如此細心地整理資料;)
   首先, 我想請問, 我係1989年出生的, 一直都沒有辦理過有關葡萄牙的任何証件, 也以為現在已經辦不了。但我看見你還列出了"首次申請"的資料。請問我現在是否還可以首次申請辦理“身份證/認別證/公民證所需文件”?然後成功辦理後,再搞葡國護照?

   Thanks;)

   回覆刪除
   回覆
   1. 除非你出生時父親或母親持有葡國國籍,否則1989年在澳門出生並不能因此擁有葡國國籍,沒有葡國國籍,也就是無法申請葡國護照

    刪除
  20. 你好 我爸爸在60年底澳門生活15年以上 有澳門身分證 但不在澳門出生 當時也沒申請葡國護照 不知現在能否申請?

   回覆刪除
   回覆
   1. 這個我不清楚,不過依我所知,應該是不行,希望是我錯吧

    刪除
  21. 我從來沒有辦過葡萄牙護照,但一直對任何國家的領事館都有恐懼,相信一般澳門人去葡萄牙領事館都會感到很麻煩,特別是不會說葡萄牙語,我個人覺得葡萄牙領事館都沒有誠意為非葡嗣人士辦理葡萄牙護照。Toby,我想問你們辦理的這種護照跟葡萄牙國內人士的護照有區別嗎?因為聽說香港人辦理的英國護照是不一樣的。

   回覆刪除
   回覆
   1. 香港的叫BN(O),全名是British National (Overseas),護照持有人不是英國公民,沒有居英權,也不是歐盟公民。澳門的和葡國本土的一樣,都是Portuguese passport,一樣是葡國國民,享有葡國居留權。

    其實相對於美國領事館,葡國領事館算不錯了,不過效率上還有改進空間。

    刪除
  22. 你好,我係泥緊9月會去TW讀大學,TW講座話唔可以用葡國護照去TW讀書,話會係入境戈時當你係旅客而只能停留TW90天,現在逼不得已去辦理特區護照,但我所知很多人用葡國護照都可以係TW讀書,請問你用葡國護照去TW讀書有冇居留問題或相關問題呢?謝謝解答

   回覆刪除
   回覆
   1. 依我所知之前一直都可以用葡國護照,但係要寫一份聲明書,聲明自己係澳門人,受同其他澳門學生一樣對待,而非葡國人,之後所有事都同用澳門護照一樣。可能今年佢改咗。

    其實用澳門護照有好處,因為在一些特別情況,例如當暑假時有需要多次進出台灣,用免簽證的葡國護照就好方便,否則每次離開台灣都要用申請,好麻煩。
    (關於每次離台手續,可以見這一篇blog: http://blog.livekn.com/2012/06/part-1.html )

    刪除
  23. Hi, 想問一個問題, 因朋友告之拿著葡國護照也可到英國讀公立的大學, 即可用較低學費入讀,
   請問你有沒有這方便資料呢.^_^

   回覆刪除
   回覆
   1. 低學費只適用於本地學生,而要成為本地學生,就要先在歐盟國家住滿三年,為證明你在歐盟國家住滿三年,有可能會要求你提供有交稅住址。

    不過我聽去英國同學講,如果申請大學時,不透過agent(因為會立即知道你不是本地生)。而是用UCAS(高中生去報讀大學的網站/機構)去試,而且不要提自己是澳門人,有可能因為學校不清楚相關規定,把你視為本地生。不過如果那間學校有很多中國學生,學校好可能已經知道相關規定,就好可能會不成功。

    刪除
   2. 補充一下,這不適用於在蘇格蘭學校

    刪除
  24. 由於1983年10月前在澳門出生。根據《葡萄牙國籍法實施細則》規定,
   1.在1983年10月前在葡萄牙或葡萄牙管理地區出生的人士被推定為葡萄牙公民。因此不論其血統、居住地、父母的國籍等因素,均可取得葡萄牙的身份證明文件及旅行證件。
   2. 因為其父或母持有葡萄牙證件,即以葡萄牙公民在海外所生的子女的身份取得葡萄牙的旅行證件。
   隨配偶加入葡萄牙國籍。根據葡萄牙的法律規定,凡與葡萄牙公民結婚滿三年者,可隨配偶加入葡萄牙籍。
   3. 歸化葡籍。在澳門回歸中國以前,根據《葡萄牙國籍法》的規定,凡在葡萄牙或葡萄牙管理的地區居住滿十年,且滿足法律規定的其他條件者,可以申請歸化入葡萄牙籍。

   我相信澳門大部分大叔大嬸(父母們)都係第3類
   佢咁寫"好似"可以申請歸化 不過法律規定的其他條件 係乜?

   回覆刪除
   回覆
   1. For point 2 (隨配偶加入葡萄牙國籍。根據葡萄牙的法律規定,凡與葡萄牙公民結婚滿三年者,可隨配偶加入葡萄牙籍), whats kind of information needs? Is it belongs to "首次申請"?

    刪除
   2. 申請條件之一,是你要懂葡文,而這個條件就是讓很多人無法申請入葡籍的原因

    刪除
   3. Excuse me, but I am wondering if that means for those who were born before October 1983 are eligible for Portuguese Citizenship?

    刪除
  25. Toby, 謝謝你的回答. 因考慮兒子升學, 所以有點徬徨, 如有朋友可借用地址, 又是否可以呢?

   回覆刪除
   回覆
   1. 抱歉,這個未能幫你,不過我要補充一下,在蘇格蘭學校規定又不一樣,要先住在蘇格蘭

    刪除
  26. 資料很詳細,感謝你的分享!!!

   回覆刪除
  27. 我在1993年香港出世,3歲時媽媽在香港幫我辦理葡國護照,但已過期多年,現在想更換(續證),手續怎樣?
   P.S.媽媽在澳門出世,有葡國護照及認別證,但也過期很久了

   請儘快回覆,萬分感謝!!!!!

   回覆刪除
   回覆
   1. 換領葡國護照,首先要確定你的認別證在有效期內,所以如果你的認別證也已過期,你要先更換認別證。所需文件可以看上面文章,基本上把澳門身份證部分改成香港身份證即可。

    刪除
   2. thank you sooooo much!!!
    that means my mom gotta renew her 認別證 before I can renew my portugal passport? ('cause I don't have my own 認別證)

    刪除
   3. 你應該有認別證喎,你無認別證的話,是不會有那本已過期葡國護照,正如無香港身份證,就不可能有香港護照一樣

    刪除
   4. i was born in HK in 1993, and there wasn't any 認別證 for me...

    刪除
  28. 你好,我想問問如果遺失了葡國護照,最快需要多少時間才能辦一個新的??印象中好像比單是更換的要久,先謝謝了

   回覆刪除
   回覆
   1. 咦…我未試過遺失葡國護照,所以不知道是否會需要等更久,抱歉

    刪除
  29. 你好,請問葡國身份證/認別證/公民證有甚麼分別?我的一張是米黃色過膠的.

   謝謝

   回覆刪除
   回覆
   1. 同一樣東西,只是翻譯不同,而米黃色過膠的是舊版,在過期之前還是有效,新版的有晶片

    刪除
  30. 以下資料整理自我在2012年1月從葡萄牙領使館取得的資料)

   身份證/認別證/公民證所需文件
   首次
   申請: 葡萄牙中央登記局或有關紀錄所在之登記局發出之有效出生登記,有效期為十二個月。
   澳門居民身份證正本及影印本。
   如持有領事登記證(俗稱白卡),須出示正本。
   葡文或英文地址。
   年滿十八歲申請者還須出示另一附有相片的身份證明文件,如:駕駛執照、護照等。
   如未滿十二歲:
   父母已婚:申請者須由父母其中一方陪同,並帶備雙方之有效認別證正本及影印本。
   (非葡籍人士則應帶備澳門居民身份證或護照正本及影印本)
   父母未婚或離婚:申請者須由負責行使親權的一方陪同,帶備法院判決書正本及影印本,行使親權一方之認別證正本及影印本。
   (非葡籍人士則應帶備澳門居民身份證或護照正本及影印本)

   更換: 認別證正本及影印本,有效期不超過六個月。
   澳門居民身份證正本及影印本。
   如持有領事登記證(俗稱白卡),須出示正本。
   葡文或英文地址。
   更換由前澳門身份證明局發出之認別證時須遞交由葡萄牙中央登記局或有關紀錄所在之登記局發出之有效出生登記,有效期為十二個月。
   如未滿十二歲:
   父母已婚:申請者須由父母其中一方陪同,並帶備雙方之有效認別證正本及影印本。
   (非葡籍人士則應帶備澳門居民身份證或護照正本及影印本)
   父母未婚或離婚:申請者須由負責行使親權的一方陪同,帶備法院判決書正本及影印本,行使親權一方之認別證正本及影印本。
   (非葡籍人士則應帶備澳門居民身份證或護照正本及影印本)

   遺失或
   被竊: 葡萄牙中央登記局或有關紀錄所在之登記局發出之有效出生登記,有效期為十二個月。
   遺失或被竊當地之警察局發出之報失聲明書及影印本。
   澳門居民身份證正本及影印本。
   如持有領事登記證(俗稱白卡),須出示正本。
   葡文或英文地址。
   如未滿十二歲:
   父母已婚:申請者須由父母其中一方陪同,並帶備雙方之有效認別證正本及影印本。
   (非葡籍人士則應帶備澳門居民身份證或護照正本及影印本)
   父母未婚或離婚:申請者須由負責行使親權的一方陪同,帶備法院判決書正本及影印本,行使親權一方之認別證正本及影印本。
   (非葡籍人士則應帶備澳門居民身份證或護照正本及影印本)


   護照所需文件
   首次
   申請: 有效之認別證正本及影印本。
   澳門居民身份證正本及影印本。
   如持有領事登記證(俗稱白卡),須出示正本。
   葡文或英文地址。
   如未滿十八歲:
   父母已婚:申請者須由父母其中一方陪同,並帶備雙方之有效認別證正本及影印本。
   (非葡籍人士則應帶備澳門居民身份證或護照正本及影印本)
   父母未婚或離婚:申請者須由負責行使親權的一方陪同,帶備法院判決書正本及影印本,行使親權一方之認別證正本及影印本。
   (非葡籍人士則應帶備澳門居民身份證或護照正本及影印本)

   更換: 同首次申請 及;
   舊護照正本及影印本。
   (有效期不超過六個月)

   遺失或
   被竊: 申請者應遞交書面申請,並附有:

   遺失或被竊當地之警察局發出之報失聲明書及影印本。
   有效之認別證影印本。
   澳門居民身份證影印本。
   如持有領事登記證(俗稱白卡),請遞交影印本。

   附註:認別證和澳門居民身份證影印本應分開用不同A4紙,底面影在同一頁。護照影印本應具持有人身份資料的版頁。


   所需時間及價錢:
   正常情況下更換葡國護照需要10個工作天,費用約為澳門幣8xx元,加快為5個工作天,費用約為澳門幣13xx元。

   回覆刪除
   回覆
   1. 您好,如果我的父母是中國籍,我們回歸前都沒有申請葡國護照,
    而我在1982年11月出生。現在還能不能申請呢?

    刪除
   2. 根據1981年10月3日之第37/81號法律(葡萄牙國籍法),在澳門出身要父或母任何一方擁有葡籍,才可取得葡籍,詳情可以參閱這份澳葡時代文件
    http://www.safp.gov.mo/safptc/download/WCM_003041

    刪除
  31. Hi, 我想問下住址證明可以係香港嗎? 取證係咪一定要回澳門,可以在香港取證嗎?

   回覆刪除
   回覆
   1. 可以要求去駐港名譽領事辦公室取證,地址為干諾道中168-200號信德中心招商局大廈16樓 1614-5室

    刪除
   2. TOBY 謝謝!!
    咁我既"認別證"十月到期,都可以續補嗎?
    請問係咪申請時話佢知要係香港取證就可以? 我需要額外提供香港住址證明嗎? 如果快證為五個工作天,再寄到香港係咪要多約兩個工作天?
    因為我要趕去台灣工作,所以必須要一次做好!

    另外,想多問!
    因為我之前入台灣係用葡國護照,今次用特區護照比佢拒絕,佢話如果想用特區護照入境就要取一張證明,證明放棄葡國護照先可以用特區護照入境,咁又點做呢個動作?

    刪除
   3. 有效期在半年內,可以續期了,香港取證我未試過,應該是吧。
    下面的問題我也未面對過,我以前試過用葡國護照去台灣,現在在台灣讀書用特區護照無須寫證明,或者是因為你無預先上網印入台證?不過如果真的是要寫證明才可去台灣的話,就用葡國護照吧

    刪除
  32. 你好我想問問我既認別證己過期12年亦冇白咭出世紙可以更換嗎?我同丈夫在5年前在中國註册結婚我丈夫在2011年由中國移民到澳門現持有澳門非永久居民身份證,而我有2個仔女在我既認別證己過期後在澳門出生有白咭出世紙、如我己更換新認別證,那丈夫同2個仔女可跟我入籍嗎?在中國註册結婚證明書需出示嗎?會承認嗎?現先搞丈夫入籍先定2個仔女入籍先?

   回覆刪除
   回覆
   1. 認別證過期並不會因此失去葡國國籍,而因為你有葡國國籍,所以法律上你的子女一樣可繼承葡國國籍。你更換認別證後,就可以幫你子女申請入籍,不過因為我未試過,所以抱歉我無法提供詳細手續。

    至於你丈夫,除非他會說葡文,否則葡國領事館是不會批准他入籍,不過他無法入籍是不會影響到你子女的入籍問題。

    刪除
  33. 你好, 我喺回歸前喺澳門出世, 有一張叫出世登記, 依張算唔算係澳葡政府發既出世紙, 後黎我出世第二年去左香港生活, 前幾年拎左澳門既永久身份証, 請問可唔可以申請認別證同葡國護照?

   回覆刪除
   回覆
   1. 要申請葡國公民證,你需要的是里斯本發出的出世紙,而非澳葡政府發出之出世紙,而除非你在1981年前在澳門出身,否則在澳門出身並不能取得葡國國籍

    刪除
  34. Hello,
   請問葡國免兵役紙是什麼?我應在什麼時侯為兒子辦理?
   Thank You

   回覆刪除
  35. 又,夠期更換認別證,是否不需要葡萄牙中央登記局發出之出生紙?
   謝謝

   回覆刪除
   回覆
   1. 葡國現在已取消了強制徵兵,取而代之的是國防日,18歲或以上葡國國民會被要求參加,免兵役紙就是向葡國領事館申請豁免參加國防日,建議18歲之前去辦,所需時間有可能超過一年,完成之後會收到一封葡國寄來的信件,裏面會附有一張寫有CEDULA MILITAR的卡,上面Dia da Defesa Nacional一項為Dispensado即代表不用參加國防日。

    至於把舊版認別證更換成新版公民證是否需要葡國發出的出世紙,則要查看背面右上角一欄是否寫有Lisboa字樣,有的話就不用

    刪除
  36. Toby 你妳, 有事請教
   澳門葡國護照巳在3月到期, 現要重新申請巳不是換領對嗎?
   帶備認別證正副本, 舊護照正副本, 香港身份證正副本,厞確嗎?
   出世紙, 相片, 巳過期白卡,需要嗎?
   很久前去台灣持澳門葡國護照不需簽証, 現在是否一樣不需簽証?

   回覆刪除
   回覆
   1. 現時只有分首次申請、更換以及遺失。你已有葡國護照,所以是更換,這和是否已過期無關。
    更換葡國護照,你需要有效期內認別證正副本、香港居民身份證正副本、葡文或英文地址、舊護照正副本,白卡其實不出示也可以。換領葡國護照並不需要出世紙及相片(一定要換證時即場拍攝)。
    葡國護照持有人可以免簽證進入台灣,現在也是。
    最後提提你,看你應是香港人,可以要求去駐港名譽領事辦公室取證,地址為干諾道中168-200號信德中心招商局大廈16樓 1614-5室

    刪除
  37. 谢谢你的回覆,
   提供這些十分有用资料.

   知否如祗在護照上加別名可以嗎?
   因身份證上有别名

   回覆刪除
   回覆
   1. 依我所知護照名稱是跟認別證的,所以護照要改名,先要修改認別證

    刪除
  38. Toby哥,
   喜歡你的文章,很有用。我十月頭親自預約,想分享一下我的感受。

   預約是另外一邊,上到轉右。然後有個保安禮貌講你先坐,因為只有一個大嬸做預約。這個大嬸講廣東話,有基本禮貌,只是當被問基本問題就會串人。一般香港跟澳門人會受不了這種不用是或者不是的回答而選擇講長話來串人的回答方式,但是我要公平一點,因為她一個人做所有親自跟電話預約,她想盡快把籌交給你,如果去前有以下準備會令她更快給你籌:

   1)手中有幾個可以去領事館的日期時間,因為你要的日子可能無位。如果你幫人約,千萬不要在她面前立刻打去再問其他時間,因為預約那裡根本不能講電話,而且你打電話去問也代表你阻礙後面的人的時間(記得只有一個預約職員啊)

   2)有證件副本給那位大嬸查閱你是否可以現在換證(例如是不是6個月有效期以內)

   是,我有比她串過,但是當她有齊所有資料做預約,她很快做完,更提醒我一定要用這張出生紙,不然無效。所以我提議去之前先了解一下葡萄牙證件的分別跟先後次序。最後,我想提醒各位僑民,我們是文明人,文明人會包容跟體諒別人辛苦,而且我們能幫她做得快也是對自己有益。當然,如果港澳十幾萬僑胞會登記做葡萄牙選民,里斯本政府才會有原因改善服務。

   回覆刪除
  39. Toby,請問更換護照時,領事館會把舊護照收去,當取新證時領事館會把舊護照還給你嗎?

   回覆刪除
  40. Toby 你好! 我媽在澳門出世,但一直在香港生活(澳門己没親人,還在擔心地址寫什麼才好).護照過了期很久了.打算換証但在網上找到的換証件的資料實在不多,直至看到你網頁,上面資料常詳盡,現在才不致一頭霧水!謝謝你!
   我有一問題想請教你, 請問如要寄去駐港名譽領事辦公室取證,我媽要在申請時要註明些什麼?駐港名譽領事辦公室人員收到後會主動聯絡我們嗎?或我們要先跟領事辦公室預約?

   謝謝!

   回覆刪除
   回覆
   1. 因為我未試過,詳細情況我無辦法100%確定,不過應該可以按澳門取證方法推斷。
    在駐澳門葡國領事館取護照,是不會收到葡國領事館主動聯絡,他們只會在辦證時先告訴你那個日期後可以過來取,再憑收據取新護照,取新護照時無需再預約,所以我估計香港取證也是如此,不會收到主動通知,到指定時間後憑收據取證即可

    刪除
   2. Toby, 我明白了~十分感謝你的回覆~!

    刪除
  41. 還有一個問想請教你,請問是否現時只要直接去葡國領事館申請葡國出紙便可以? 不需要先到出生登記處申請澳門出世紙? 謝謝!

   回覆刪除
   回覆
   1. 還是需要先去公共行政大樓2樓申請澳門出世紙

    刪除
   2. 明白~thanks very much Toby~!

    刪除
  42. 我想問以前申請左澳門特區護照仲可唔可以申請番葡國護照?THANKS

   回覆刪除
   回覆
   1. 只要你有葡國國籍,就有權申請葡國護照。有葡國國籍的澳門護照持有人一樣可以申請葡國護照

    刪除
  43. 現時已有預约服务已经非常好,記得以前只得一早排队,对香港來辦証的十分不方便!以前重要每次搞認列证,护照都要先申请出世纸,又要錢又要時間,服務態度奇差!比對现在已経改善好多了!希望她日後增加纲上服务就更好了!

   回覆刪除
  44. Toby:
   知否持葡国护照在英国读大学,学费有没有优惠?

   回覆刪除
  45. Toby:
   知否持葡国护照在英国读大学,学费有没有优惠?

   回覆刪除
   回覆
   1. 讀英國(不含蘇格蘭)大學要取得學費優惠,你要先在歐洲住滿三年。

    刪除
  46. 請問一下 我要去葡萄牙交換生,需要什麽證件呢?辦證要多久啊?多謝

   回覆刪除
   回覆
   1. 持有葡國護照並不需要特別手續即可在葡國讀書

    刪除
  47. 請問本人護照已過期超過一年(2011年8月到期),認別證未過期(2015年),更換手續也一樣嗎?另外,電話預約要交代什麼呢?謝謝回覆。

   回覆刪除
   回覆
   1. 一樣,電話預約時建議先把護照拿在手上,因為你要提供舊證件號碼

    刪除
  48. 您好! 我想問, 葡國護照申請了之後, 能不能找別人代為領取

   回覆刪除
   回覆
   1. 可以,不過要在換證時先提出,並且要先留下代領人身份證明文件號碼

    刪除
  49. Grateful for all your information.
   Thanks again.

   回覆刪除
  50. 是否規定不論男女夠18歲都有義務出席國防日?

   回覆刪除
  51. 您好, 我聽朋友說只要在1982年出生就符合申請葡萄牙護照的資格, 上網查了一些文章也有人說是1982年前出生就合資格, 但看到版主您說1981年出生才合資格, 所以想請教在哪裡可以找到相關法律條文呢?

   回覆刪除
   回覆
   1. 我是參考這份前澳葡政府的文件,根據文件,回歸前在澳門生效的國籍法是葡萄牙共和國1981年10月3日之第37/81號法律,該法律並沒有包含在澳門出身而父母雙方沒有葡籍可以取得葡籍,所以1981年後只是在澳門出身並不能取得葡籍。網上一直有版本指「1983年10月前在澳門出生就可根據《葡萄牙國籍法實施細則》取得葡籍」,但我無法在政府網頁找到相關資訊,我相信這是錯誤的,所以我寫1981年
    http://www.safp.gov.mo/safptc/download/WCM_003041

    刪除
  52. 去星加坡旅遊,
   用葡國或特區護照都不用簽証,
   有沒有聽聞用葡國的曾遇到麻煩,
   例如疑護照不真。

   回覆刪除
   回覆
   1. 我去年7月才用葡國護照去新加坡,沒有遇到麻煩。我只有用葡國護照去歐洲才試過被移民署質疑是假護照

    刪除
   2. 去新加坡和歐洲時,
    是否巳用有生物特徵護照 ?

    刪除
   3. 被移民署質疑是假護照?最後點呀?

    刪除
   4. 被移民署質疑是假護照?最後點呀?

    刪除
   5. 我都有試過一次意大利出境,問長問短,直至有個高級啲嘅見到我張認別証至放我走

    刪除
   6. 堂堂正正做個中國人啦
    我放棄葡國護照
    攞左特區護照
    啱啱去完英法都唔知幾方便

    刪除
   7. 放棄葡國護照,堂堂正正做個中國人?
    唔好玩啦:)

    刪除
  53. 您好,我葡護照是2013-11月13日到期,敬問那日期開始可預約換葡護照,因我現用葡護照停留在台灣,希望得到您的指導,免因換葡護照,誤我澳台來回時間日期安排,而影響到在台工作.....謝謝

   回覆刪除
   回覆
   1. 到期前6個月以內就可以換領,你11月13日到期,所以大約5月13日之後就可以申請換領

    刪除
  54. 不好意思打擾一下
   我是香港人,將會跟葡國人結婚~
   想問一下要到葡國領事館那申請居留在葡萄牙嗎~?要多久之後才可以入籍?
   因為都沒有資料......... 謝謝你...

   回覆刪除
   回覆
   1. 抱歉,我對申請居留葡萄牙方面不太清楚,只是知道結婚滿三年可以申請入籍,不過條件之一是你要會說葡文

    刪除
   2. 不只是說葡萄牙文,是要在葡萄牙地區生活。我曾經看過網頁話有嫁個澳門葡人家庭的,在家裡只說葡文,但是還是不批。 所以結婚可以給你合法在葡萄牙開始居留,但是入籍就請乖乖去坐移民監。

    刪除
   3. 不好意思請問一下
    坐移民監是要多久呢? 謝謝你

    刪除
   4. 葡萄牙國籍法只是寫了要結婚滿3年,並沒有寫明以結婚取得葡萄牙國籍需要在葡國居住多長時間,不過實際上申請時,你要會葡萄牙語,而且要讓他們相信你與葡國社會有聯繫。
    不過如果是以歸化方式取得葡萄牙國籍,則是要在葡國居住6年或10年,是乎你原居地的官方語言是否葡語。如果是澳門人,因為葡語是官方語言,所以是6年;如果不是澳門人,而且葡語不是官方語言(eg HK),則是10年。

    刪除
  55. 回覆
   1. 葡萄牙駐澳門總領事館沒有網上預約服務,其他預約方法可以看我這篇文章:
    http://blog.livekn.com/2012/08/citizen-card.html

    刪除
  56. Hello, 用葡國護照去台灣有乜手續?

   回覆刪除
  57. 不好意恩又麻煩你, 請問在01/07/2013到總領事館約8月20-9月20期間可不可以, 我的葡國証到期20/02/2014, 但認別證06/06/2014我打電話問過, 一年內有可以換先, 因為你講網上沒有得預約.請覆

   回覆刪除
   回覆
   1. 答唔到你,葡國領事館開放預約多久是看他們心情,不過你是預約大約兩個月後的日子應該OK

    刪除
  58. 我在等取證時聽到:這個月只有下個月的預約,所以最好在月頭去約。

   回覆刪除
  59. 多謝你們的提示, 只有一個月內預約. 我經打電話問駐香港葡國領事館可以用e-mail預約.請問有冇人做過用e-mail ,須時覆實預約日期.請回覆

   回覆刪除
   回覆
   1. 請問一下香港還有駐香港葡國領事館嗎?
    不是已經關閉了?

    刪除
   2. 葡國在香港設了名譽領事,他應是說這個。

    刪除
  60. 請問沒有預約, 一早排隊可以嗎?
   謝謝你

   回覆刪除
   回覆
   1. 可以,有即日籌,預約方法可以看這篇文章
    http://blog.livekn.com/2012/08/citizen-card.html

    刪除
  61. 你好. Toby Lam. 又再麻煩請問, 你回覆的綱blog,上不到看內容,如畀e-mail可否傅內容.請覆

   回覆刪除
   回覆
   1. 因為你是使用匿名留言,我無法得知你的聯絡資料,我email是 me [at] livekn.com

    刪除
  62. Hi Toby Lam

   又麻煩你. 請問用e-mail申請約日期內容英文信作為参考..
   你留的綱址http://blog,livekn.com/2012/06/part-1.html ,看不到你的知料內容.請给我mkpy1908@yahoo.com.hk 看完回覆續葡萄換證的綱民..有很多問題都好请楚. 好正. 但我直覺用e-mail 預約是時間由他們指定, 不是我指定日期.或我在7月1日一早排隊頇約八月27日會好些.....又再請教你.麻煩麻煩你
   me[at]livekn.com都唔得   回覆刪除
   回覆
   1. 為防垃圾郵件,me [at] livekn.com中的[at]要換成 @,另外是可以用中文信的,格式可以像這樣:

    To: mail@macau.dgaccp.pt
    你好,我是[葡文姓名],想更換[公民證/護照],我現時的舊認別證/公民證/護照編號是[注意:換領護照也要提供認別證/公民證編號],我希望可以預約在[日子及時間]換證,我的聯絡電話[電話號碼]。謝謝。

    這樣就可以了,如果你的時間不行的話,他們可能會給出其他時間,不過除非身在海外,我比較建議電話或親身預約

    刪除
  63. 請問現在親身預約的日期大約到幾時?

   回覆刪除
  64. Toby哥,我想問下,我老豆有認別證同葡國護照,甘我可吾可以申請認別證,而且我已經over左18歲啦,thanks!

   回覆刪除
   回覆
   1. 根據葡萄牙國籍法:

    出於歸化的取得國籍
    第六條(條件)

    一、外國人同時兼備下列條件者,政府得給予歸化葡國國籍:
    a.依葡國法例為已成年或受有能力的宣告;
    b.在葡國地或葡國管理地定居至少滿六年;
    c.對葡國語文有足夠認識;
    d.道德、民事操守良好;
    e.有自我管理能力及確能維持自己的生活。

    二、凡曾為葡國人,葡國人的後人,祖先為葡國人的僑民及為葡國政府作出或被邀請作出有功服務的外國人,均得免除b項、c項所指的條件 。

    因為你阿爸有葡國國籍,你可以申請以歸化方式取得葡國國籍,而且免除需在葡國居住及會葡文這兩個條件。

    刪除
   2. 更正,葡國在94年修改了89年國籍法,第六條之條文改為:
    一、外國人同時兼備下列條件者,政府得給予歸化葡國國籍:
    a.依葡國法例為已成年或獲解放於父權者;
    b.具有效居留許可證件,根據屬以葡語為官方語言的國家或其他國家的公民、分別在葡國地區或葡國管理地區居住至少滿六年或十年;
    c.對葡國語文有足夠認識;
    d.證明與葡國社會存在實質的聯繫;
    e.公民操守良好;
    f.有自我管理能力及確能維持自己的生活。
    二、曾具有葡國國籍的人、葡國人的後人、祖先為葡國人的僑民及曾為葡國政府提供或被邀請提供服務的人,可免除b至d項所指的條件。

    而第九條之條文改為:
    對取得葡國國籍有抵觸的根據為:
    a.關係人不出示與葡國社會有實質聯繫的證明;
    b.依葡國法例,違犯最高可被處以超過三年監禁刑之罪行;
    c.為外國政府出任公職或服強制性兵役。

    刪除
   3. 多謝Toby哥,你好似我以前個同學仔啊,哈哈

    刪除
   4. 我都去過領事館問過啦,有個哥哥仔答我幾多歲都無問題噶,只要你出世之前父母是但一個有就得啦,不過整之前,阿爸阿媽要去領事館進行婚姻登記,個哥哥仔話大概一年左右就得,但因為我媽媽系內地出生同埋阿爸阿媽系內地登記結婚,所以婚姻登記之前,要去中國旅行社叫距地幫手辦理阿媽ge出生公證同結婚公證(要雙認證)。

    刪除
   5. 係同學都唔出奇,澳門咁細 :)。你呢個資訊好有用,因為一直都有人查詢呢個問題,但係我一直都唔肯定成年之後,葡國仲會唔會畀你用繼承方法取得葡國國籍

    刪除
   6. 其實中國外交部個官網都有寫ge :

    葡萄牙承认双重国籍。在葡居留10年以上的外国公民有资格申请加入葡籍。
     葡执行血缘国籍政策。父母双方均为葡公民,本人出生时即具葡籍;如父母其中一方为外国公民,且根据这一方的国籍国的有关法律规定本人出生时可具该国国籍的,选不选择办理葡籍均可,等本人年满18周岁时可另作决定;如父母双方均为外国公民(在葡有居留),本人出生时不具葡籍,等本人年满18周岁时方可选择是否加入葡籍。

    刪除
   7. Toby哥,我又穩到資料,以下系一個在葡國領事館做過嘅人答嘅,證明到超過18歲系無問題,而且可以自己去整:


    因為妳現在已滿18歲,按照葡國法例妳可自行申請出生登記轉錄到葡萄牙中央登記局.

    完成該申請.葡國中央登記局會發出一張葡國出生登記証明給妳.該日起妳可以到本總領事館辦理申請葡籍認別証 (Pedido Bilhete Identidade ) .取得葡籍認別証就可以申領葡國電子護照(Depois pedido Passaporte electronico portugues.)

    申請手續如下.妳必須向香港的出生註冊處申領一份妳的香港出世紙.(葡國法例規定

    所有出生證明由該日發出起計6個月有效)

    妳的父親必須向葡萄牙中央登記局(CONSERVATORIA DOS REGISTOS CENTRAIS)

    申領一份葡國出世紙.及妳父親有效的葡籍認別証.正副本各一.妳的香港身份證副本.及妳的有效旅行証件 .

    而妳的父親同時要辦理結婚 (Assento de casamento)轉錄到葡萄牙中央登記局

    完成該申請.妳才可以申請出生登記轉錄到葡萄牙中央登記局

    該申請不需妳父親前往本總領事館.因為妳可自行為該申請簽名.

    至於妳媽媽如要透過婚姻歸化入葡籍,如妳媽媽有足夠証明文件.妳父親可為她申請歸化入葡籍 Estrangeiro Casado ou em União de Facto com Cidadão Português    Estrangeiro casado há mais de três anos com nacional português (tendo declarado tal intenção no processo de casamento);

    Estrangeiro que viva em união de facto, reconhecida judicialmente, com nacional português há mais de três anos.    手續如下

    Certidão de Nascimento do interessado;

    Certidão de Casamento ou sentença judicial que comprove a união de facto há mais de três anos;

    Certidão de Nascimento do cônjuge português (que é dispensada caso seja indicado o local de nascimento, a data e a

    Conservatória do Registo Civil em que se encontra arquivado o assento, bem como o número e o ano);

    Declaração do cônjuge português passada há menos de três meses que comprove a união de facto (que pode ser substituída por documento apresentado no local de recepção do pedido de nacionalidade que contenha a indicação do número, data e entidade emitente do respectivo Bilhete de Identidade).

    刪除
  65. 你好, 多謝你豐富的資訊, 我有以下問題想問:

   我媽在澳門出世,有葡國護照(雖過期而久),而本人78年生,香港出世, 而家都有澳門身分證, 想問本人能否申請葡國護照?

   謝謝

   回覆刪除
   回覆
   1. 根據葡萄牙國籍法:

    出於歸化的取得國籍
    第六條(條件)

    一、外國人同時兼備下列條件者,政府得給予歸化葡國國籍:
    a.依葡國法例為已成年或受有能力的宣告;
    b.在葡國地或葡國管理地定居至少滿六年;
    c.對葡國語文有足夠認識;
    d.道德、民事操守良好;
    e.有自我管理能力及確能維持自己的生活。

    二、凡曾為葡國人,葡國人的後人,祖先為葡國人的僑民及為葡國政府作出或被邀請作出有功服務的外國人,均得免除b項、c項所指的條件 。

    因為你媽媽有葡國國籍,你可以申請以歸化方式取得葡國國籍,而且免除需在葡國居住及會葡文這兩個條件。

    刪除
   2. 更正,葡國在94年修改了89年國籍法,第六條之條文改為:
    一、外國人同時兼備下列條件者,政府得給予歸化葡國國籍:
    a.依葡國法例為已成年或獲解放於父權者;
    b.具有效居留許可證件,根據屬以葡語為官方語言的國家或其他國家的公民、分別在葡國地區或葡國管理地區居住至少滿六年或十年;
    c.對葡國語文有足夠認識;
    d.證明與葡國社會存在實質的聯繫;
    e.公民操守良好;
    f.有自我管理能力及確能維持自己的生活。
    二、曾具有葡國國籍的人、葡國人的後人、祖先為葡國人的僑民及曾為葡國政府提供或被邀請提供服務的人,可免除b至d項所指的條件。

    而第九條之條文改為:
    對取得葡國國籍有抵觸的根據為:
    a.關係人不出示與葡國社會有實質聯繫的證明;
    b.依葡國法例,違犯最高可被處以超過三年監禁刑之罪行;
    c.為外國政府出任公職或服強制性兵役。

    刪除
   3. 多謝您回覆
    有些問題續問,1a的依葡國法例為已成年或獲解放於父權者,咩意思?好像我只有母親有葡國護照,但父親不是,得唔得呢?

    刪除
   4. 多謝您回覆
    有些問題續問,1a的依葡國法例為已成年或獲解放於父權者,咩意思?好像我只有母親有葡國護照,但父親不是,得唔得呢?

    刪除
   5. 澳葡時代的文件真是搞笑,葡文完全一樣,中文卻可以變兩個版本…
    在同一份文件上,另一個譯法是:a.依葡國法例為已成年或受有能力的宣告;
    這一條並沒有在94年修改,和89年國籍法一樣。

    刪除
   6. 不用歸化這個方法了,原來你還適用更簡單的繼承方法。先到葡國領事館辦你爸媽的婚姻登記,然後再拿你香港的出生登記去葡國領事館登記,完成後你就有葡國國籍,就合資格申請公民證以及葡國護照,不過所有程序加起來應該會超過一年。
    我之前不清楚成年之後還可不可以用繼承方法,所以未有寫。

    刪除
   7. Toby哥,其實歸化同繼承好似差唔多甘???

    刪除
  66. 我想問而家換葡國護照幾錢?

   回覆刪除
   回覆
   1. 我上一次換係七百幾,不過已經超過一年

    刪除
  67. Toby 哥, 最update資料:


   國籍(一般資訊)
   在領事館作出的大多數與民事登記有關的行為均與獲得葡籍有關聯的。國籍是一種將人與國家連結起來的法律關係 ﹣在此,是與葡萄牙連結起來。葡萄牙國籍可按法律規定或意願以賦予形式獲得,又或按意願、完全收養或歸化以取得形式獲得。通過法律規定,賦予下列人士葡萄牙國籍:

   1)母親具有葡萄牙國籍或父親具有葡萄牙國籍,且本人出生在葡萄牙領土;

   2)父母雙方均為外國人,若父親或母親出生在葡萄牙領土,且本人出生時,父親或母親已居住在葡萄牙領土,不論有關居住之依據為何,以及本人出生在葡萄牙領土;

   3)本人出生在外國,而在本人出生時,本人的出生記載內載明本人母親或父親是向葡萄牙國家提供服務的;

   4)本人出生在葡萄牙領土,且並沒具有其他國籍。   通過意願,賦予下列人士葡萄牙國籍:

   1)母親具有葡萄牙國籍或父親具有葡萄牙國籍,且本人出生在外國,以及本人的出生事實被登錄於葡萄牙民事登記或葡萄牙領事館,又或聲明欲獲得葡萄牙國籍(注意事項:這是在澳門和香港最常見的情況);

   2)父母雙方均為外國人,且父母雙方均沒有向其國家提供服務,本人出生在葡萄牙領土並聲明欲獲得葡萄牙國籍,而本人出生時,父親或母親合法居住在葡萄牙領土至少5年。

   (注意事項:見下述的反對依據。)   下列人士通過意願,取得葡萄牙國籍:

   1)母親或父親獲得葡萄牙國籍,且本人為未成年人或無能力人並以聲明方式為之(注意事項:這是在澳門和香港常見的情況);

   2)外國人與葡萄牙籍人士結婚至少3年,且婚姻關係存續期內以聲明方式為之(注意事項:這是在澳門和香港常見的情況);

   3)外國人以聲明方式為之,且須提交司法確認事實婚狀況的證明文件,而作出聲明時,外國人與葡萄牙籍人士在事實婚狀況下生活逾三年(注意事項:這是在澳門和香港常見的情況);

   4)在本人為無能力人的時候以聲明方式喪失葡萄牙國籍,且在本人為有能力人時以聲明方式為之。

   (注意事項:見下述的反對依據。)   經葡萄牙籍人士以完全收養方式收養的人士具有葡萄牙國籍。

   (注意事項:見下述的反對依據。)

   下列人士通過歸化,取得葡萄牙國籍(注意事項:見下述的反對依據):

   1)滿足以下所有條件的外國人:

   a) 在葡萄牙法律角度,屬成年人或屬已解除親權人士的情況;
   b) 合法居住在葡萄牙領土至少6年;
   c) 充分認識葡萄牙語;
   d) 沒有因作出根據葡萄牙法律規定可判處3年或以上徒刑的犯罪而被判罪(且該判罪已被確定)。   2)父母雙方均為外國人,且滿足以下條件的出生在葡萄牙領土之未成年人:

   a) 充分認識葡萄牙語;
   b) 沒有因作出根據葡萄牙法律規定可判處3年或以上徒刑的犯罪而被判罪(且該判罪已被確定);
   c) 父親或母親合法居住在葡萄牙領土至少5年或未成年人至少在葡萄牙領土完成基礎教育六年級。   3)曾具有葡萄牙國籍之人士,在其喪失葡萄牙國籍期間,從未獲得其他國籍,且滿足以下條件:

   a) 在葡萄牙法律角度,屬成年人或屬已解除親權人士的情況;
   b) 沒有因作出根據葡萄牙法律規定可判處3年或以上徒刑的犯罪而被判罪(且該判罪已被確定)。   4)出生在外國的人士,且該人士至少有一名直系二親等的葡萄牙籍之尊親屬,以及滿足以下條件(注意事項:這是在澳門和香港常見的情況):

   a) 在葡萄牙法律角度,屬成年人或屬已解除親權人士的情況;
   b) 充分認識葡萄牙語;
   c) 沒有因作出根據葡萄牙法律規定可判處3年或以上徒刑的犯罪而被判罪(且該判罪已被確定)。   5)父母雙方均為外國人,出生在葡萄牙領土的人士並在遞交申請前的十年內慣常地逗留在葡萄牙領土,以及滿足以下條件:

   a) 在葡萄牙法律角度,屬成年人或屬已解除親權人士的情況;
   b) 充分認識葡萄牙語;
   c) 沒有因作出根據葡萄牙法律規定可判處3年或以上徒刑的犯罪而被判罪(且該判罪已被確定)。   6)並非無國籍且曾具有葡萄牙國籍的人士、具有葡萄牙國籍的人士之卑親屬、葡萄牙後裔社群成員和向葡萄牙國家或向國家社群提供或被要求向葡萄牙國家或向國家社群提供重要服務之人士,且滿足以下條件:

   a) 在葡萄牙法律角度,屬成年人或屬已解除親權人士的情況;
   b) 沒有因作出根據葡萄牙法律規定可判處3年或以上徒刑的犯罪而被判罪(且該判罪已被確定)。   喪失葡萄牙國籍必須經利害關係人本人作出申請且在該利害關係人具有其他國籍的情況下方可為之。   反對按意願或收養取得葡萄牙國籍之依據如下︰

   1)不存在與國家社群有效的聯繫;

   2)沒有因作出根據葡萄牙法律規定可判處3年或以上徒刑的犯罪而被判罪(且該判罪已被確定);

   3)擔任葡萄牙以外的國家的非以技術性質為主之公職或向葡萄牙以外的國家提供非強制性的軍事服務。
   申請方式: 親身辦理,無需預約。
   備註: 1)為了取得領事館提供的服務,您必須作出相關登記。若您仍未登記,領事館將會依職權開展相關程序。請在“於領事館的個人資料登記” 參閱詳情。請在“出生” 參閱有關出生登記的詳情。請在“認定” 參閱有關公證認定的詳情。

   回覆刪除
   回覆
   1. 簡單一句,
    1)你父母是但一個有,甘你十八歲以下就要父母代表你聲明要求入籍,十八歲以上就自己聲明

    2)直系二等親屬(叔叔,伯伯,阿哥,阿妹。。。)有的話,你識葡文就可以整

    刪除
   2. 其實並唔係識葡文就可以整咁簡單,如果你無法出示證明你同葡國社會有聯系,葡國係可以距絕你申請。
    BTW, Thx for your information :)

    刪除
   3. 哈哈,唔理距啦,我都系快D整個證先~~

    刪除
  68. 請問葡國護照有效期只有5年嗎?

   回覆刪除
  69. Toby哥,你宜家系台灣做咩噶??

   另外呢,我想再update一樣野,關於18歲之後可吾可以入葡籍,分兩種情況:
   1)本人出生前,父親或母親具有葡萄牙國籍,則此人自動有葡籍,不限年齡;
   2)本人出生後,父親或母親才有葡萄牙國籍的,需要本人在成年之前向葡萄牙申請入籍;

   回覆刪除
   回覆
   1. 第一種成年後要自己聲明,未成年就出生登記

    刪除
   2. 讀書,Thx for your information :)

    刪除
  70. Hi Toby,我曾經聽過有「年滿18週歲的人仕如欲以血緣關係加入葡萄牙國籍」嘅話係要通過領事面試㗎,請問屬實性如何?我阿爹係葡藉嘅,其實我幾年前(未滿18)已經同佢入咗藉,當時並唔需要面試。咁如果我未來過咗18想去續本護照使唔使interview?前提我識少少葡文,但啲兄弟姊妹唔識。Muito obrigado.

   回覆刪除
   回覆
   1. “年滿18週歲的人仕如欲以血緣關係加入葡萄牙國籍”分兩種啵。。。。

    A:一種系父或母有葡萄牙國籍,則本人不需要領事面試;

    B:另外一種系指本人二等親屬內有葡萄牙國籍,本人可以申請,但必須認識葡文

    另外,換證唔需要考葡文噶

    刪除
  71. 領事館有中文網站 好似是官方: cgportugal。org

   回覆刪除
  72. HI TOBY, 請問換認別證, 有齊白卡, 澳門身份證,需不需要再取出生証明書副本,要到出生局取,因為上次績期需要還要付費用. 因為看完網上知料. 都冇提到要.用電郵預約時間.葡國電郵 mail@macaudgacco.pt
   麻煩請覆.

   回覆刪除
   回覆
   1. 要看認別證背面右上角所注明的發出地為何,有LISBOA字樣的就不用

    刪除
  73. 請問是否拿澳門身份証而又在1981年前出生, 就可有葡籍? 謝回答, 因為太複雜, 想易點理解, thanks!

   回覆刪除
   回覆
   1. 是在澳門1981年出生先得,如果你父或母有葡萄牙籍你都可以。有心理準備會搞幾年,或者到葡萄牙或者請律師搞。

    刪除
  74. toby 你好,我而家做緊第一步申請葡國出世紙。但係我係香港出世,所以我而家先要幫我父母做婚姻轉錄,我媽媽係葡藉,我爸爸係中山出世,但係冇出世紙。如果我爸爸要拿出世紙,搵中國法律搞,除左要帶佢父母証件之餘,仲駛唔駛搵人証明架?如果我爸爸番唔到大陸,我可以代辦嗎?卜請幫幫忙因為我好想攞葡國護照。謝謝!

   回覆刪除
   回覆
   1. 你同我都一樣啵,你今年幾多歲呀。。?

    你爸爸有無出生證?無就要去派出所(戶口所在地)檔案處到寫張證明,跟住拿埋距父母身份證影印,再去中國旅行社搞。我問過,距地收齊文件同錢就會幫你爸爸整出生公證(不用相片) ,之後會俾中國外交部及葡萄牙駐北京總領事館蓋印,需時3個月左右。

    另外,現在整婚姻轉錄會比較快,大概三四個月就返到(葡萄牙領事管D人講GE)

    刪除